Půldenní školení zaměřené na 1 téma, které obsahují praktickou lekci, její rozbor a teorii k danému tématu. Obsah je pravidelně aktualizován nejnovějšími poznatky ze zahraničních kongresů a školení.

Termíny akcí:

BOSU Core

17. 5. 2020   9.00 – 11.30 hodin


Obsah:
Využití BOSU v lekcích zdravotní tělesné výchovy a Body and Mind, zásobník cviků pro balanční posilování svalů celého těla a zejména svalů core -důraz na rozvoj rovnováhy a správné zapojení hlubokých stabilizačních svalů. Zásobník cviků pro posilování s vlastní vahou těla, rozvoj koordinace, stability a funkčnosti zapojených svalových skupin.
Dynamický strečink a odporová cvičení pro warm up, zásobník cviků se zaměřením na funkčnost svalů používaných v běžném životě, prevence zranění, strečink vycházející z hodin Power Yogy.


Lektor: Ing. Zuzana Ryšavá

Cena: 550 Kč

Cvičení se seniory

17. 5. 2020    14.00 - 16.00 hodin


Obsah:
- Teorie stárnutí
- Fyziologické změny
- Modifikace cviků vhodná pro seniory
- Doporučení výživy pro seniory
- Pitný režim
- Pohybová aktivita seniorů


Lektor: Ludmila Ryšavá

Cena: 450,- Kč

DIASTÁZA - novinky ze zahraničních školení

30. 5. 2020   9.00 - 12.00 hodin


Obsah:
Diastáza - rozestup břišních svalů
Anatomie, fyziologie, myofasciální řetězce, vznik a možné příčiny diastázy, svalová koaktivace, chodidlo a diastáza, dech a diastáza, pánevní dno a diastáza, vyšetření diastázy, cviky na diastázu vhodné i v těhotenství, po porodu. Chyby ovlivňující diastázu.

Workshop je vhodný pro lidi s tímto problémem, ale i pro lekce s těhotnými a po porodu, zdravotní lekce a lekce se seniory i populaci z posilovny, kde se diastáza objevuje velmi často.Lektor: Bc. Lada Andrová - fyzioterapeutka

Cena: 600,- Kč

Body Reading - posturální diagnostika

31. 5. 2020   9.00 - 12.00 hodiny


Obsah:
- k čemu je diagnostika důležitá?
- důležité know how pro všechny instruktory a osobní trenéry
- Vyšetření těla v klidu a při pohybu
- vyšetření největších odlišností v postuře
- pohybové stereotypy


Lektor: Bc. Lada Andrová - fyzioterapeut a lektorka

Cena: 600,- Kč

Horní končetina

31. 5. 2020   13.00 - 15.30 hodiny


Obsah:
- anatomie
- fyziologie a biomechanika horní končetiny
- aktivace klenby ruky
- cviky na udržení pohyblivosti ramenního kloubu
- cviky na stabilizaci ramenního pletence


Lektor: Bc. Lada Andrová - fyzioterapeut a lektorka

Cena: 550,- Kč

Jak ovlivňuje stav mysli naše tělo? - Pokračování

14. 6. 2020   9.0 - 10.30 hodin


Obsah:
Přehled a nácvik postupů a technik (včetně netradičních), které kromě těla relaxují i duši. Pro ty, kteří chtějí, aby se jejich cvičenci během hodiny usmívali a zapomínali na svět za dveřmi cvičebního sálu.


Lektor: Mgr. Radka Doležalová Dis.

Cena: 350,- Kč

Online přihláška:

Název akce:
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Adresa:
Datum narození:

Platba:

Platba nutná předem. Buď osobně u Ludmily Ryšavé ( viz. kontakt ), nebo na bankovní účet 115-1844340237 / 0100.

Instruktor aerobiku kurz, Instruktor fitness Brno