Kurz instruktor fitness Brno, Instruktor aerobiku

Instruktor aerobiku

kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR opravňující absolventy k získání živnostenského listu a vedení různých typů lekcí aerobiku

odbornost a praxe lektorů kurzu garantuje maximální kvalitu, aktualizaci učiva podle vývoje oblasti fitness a nejnovějších vědeckých poznatků daných oborů

více než 220 absolventů z celé České rebubliky

kurz probíhá formou tří víkendových školení

Instruktor Jógy

kurz akreditovaný MŠMT ČR

Školitelé jsou především odborníci s dlouholetou praxí z oblasti fyzioterapie a sportu

kurz obsahuje 3. stupně vzdělávání

Instruktor zdravotní tělesné výchovy

kurz akreditovaný MŠMT ČR pro cvičení s tělesně oslabenými mimo oblast zdravotnictví. Absolventi se naučí pracovat s lidmi s problémy s pohybovým aparátem. Instruktor povede lekce cvičení, které budou mezičlánkem mezi rehabilitací a nástupem k běžnému aktivnímu životu. Kurz je veden tak, aby instruktoři byli schopni vést jak individuální tak skupinové lekce. Jde především o individuální přístup ke klientovi. Při cvičení se využívá váhy vlastního těla, ale instruktor bude schopen využít i balančních pomůcek, jako je BOSU, Overbally, Velké míče, Therabandy a další.

kurz je založen na moderních poznatcích v oblasti fyzioterapie a fitness. Školitelé jsou především odborníci s dlouholetou praxí z oblasti fyzioterapie a sportu

kurz obsahuje 3. stupně vzdělávání

Stupně vzdělávání

První stupeň:

absolvování tří víkendových školení

Druhý stupeň:

absolvování 2 workshopů a 1 diplomu. Jedná se o 3 jednodenní semináře.

Třetí stupeň:

absolvování 40 hospitačních hodin

Obsah kurzu:

speciální část:

aerobik, step aerobik – stavba a vedení lekce, práce s hudbou, technika a názvosloví prvků, metody učení, základy posilování a strečinku

obecná část:

anatomie, fyziologie,kineziologie, traumatologie, pedagogika, právo

Cena:

8.950,- Kč vč.DPH
Cena za závěrečné zkoušky 500 Kč vč. DPH

Absolventi jiného akreditovaného kurzu se zaměřením na aerobik nebo body and mind mohou absolvovat pouze speciální část (vždy pouze sobotní a nedělní části kurzu) za cenu 8.450,- Kč, ale jsou povinni složit zkoušky i z obecné části. Druhý a třetí stupeň vzdělávání absolvují bez omezení. Celková dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin, každá v trvání 45 minut.

Místo konání:

Fitness Blue Gym, Kotlářská 51a, Brno

Další informace:

Licence bude udělena účastníkům, kteří budou mít účast na všech třech stupních vzdělávání. To znamená, že absolvují 3 víkendová školení, 2 workshopy, 1 diplom a 40 hospitačních hodin a prospějí při závěrečných zkouškách.

Stupně vzdělávání

První stupeň:

absolvování 3 víkendových školení

Druhý stupeň:

absolvování 2 workshopů a 1 diplomu. Jedná se o 3 jednodenní semináře.

Třetí stupeň:

absolvování 40 hospitačních hodin

Obsah kurzu:

speciální část:

stavba lekce, zásobník cviků, technika provedení cviků pro lekce: Fitness jóga, Power jóga, Medical jóga, Jóga v těhotenství a po porodu, Hatha jóga

obecná část:

anatomie, fyziologie, kineziologie, traumatologie, pedagogika, právo, historie a vývoj jógy, mudry, čakry, mantry

Cena:

12.500,- Kč včetně DPH
Cena za závěrečné zkoušky 500 Kč vč. DPH

Absolventi jiného akreditovaného kurzu se zaměřením na aerobik nebo body and mind mohou absolvovat pouze speciální část za cenu 12.000,- Kč, ale jsou povinni složit zkoušky i z obecné části. Druhý a třetí stupeň vzdělávání absolvují bez omezení. Celková dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin, každá v trvání 45 minut.

Místo konání:

Fitness Blue Gym, Kotlářská 51a, Brno

Další informace:

Licence bude udělena účastníkům, kteří budou mít účast na všech třech stupních vzdělávání. To znamená, že absolvují 3 víkendová školení, 2 workshopy, 1 diplom a 40 hospitačních hodin a prospějí při závěrečných zkouškách.

Stupně vzdělávání

První stupeň:

absolvování 3 víkendových školení

Druhý stupeň:

absolvování 2 workshopů a 1 diplomu. Jedná se o 3 jednodenní seminář, které nejsou v ceně kurzu

Třetí stupeň:

absolvování 40 hospitačních hodin (nejsou v ceně kurzu). Z toho alespoň 10 hodin typu „Zdravá záda, Aby záda nebolela, Zdravotní cvičení, Fyzio Fit, Těhotenské cvičení“ a podobně. Zbývajících 30 hodin typu „Body and Mind“ lekcí

Obsah kurzu:

speciální část:

stavba lekce, zásobník cviků, technika provedení cviků pro lekce Zdravotní tělesné výchovy. Praktické využití kompenzačních cvičebních pomůcek a postupů. Diagnostické a kompenzační programy a postupy

obecná část:

anatomie, fyziologie, kineziologie, traumatologie, pedagogika, právo

Cena:

10.950,- Kč vč.DPH
Cena za závěrečné zkoušky 500 Kč vč. DPH

Absolventi jiného akreditovaného kurzu se zaměřením na Aerobik nebo Body and Mind mohou absolvovat pouze speciální část za cenu 10.450,- Kč, ale jsou povinni složit zkoušky i z obecné části. Druhý a třetí stupeň vzdělávání absolvují bez omezení. Celková dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin, každá v trvání 45 minut.

Místo konání:

Fitness Blue Gym, Kotlářská 51a, Brno

Další informace:

Licence bude udělena účastníkům, kteří budou mít účast na všech třech stupních vzdělávání. To znamená, že absolvují 3 víkendová školení, 2 workshopy, 1 diplom a 40 hospitačních hodin a prospějí při závěrečných zkouškách.

» Obchodní podmínky společnosti Blue Gym s.r.o.Instruktor aerobiku kurz, Instruktor fitness Brno