Celodenní rozšiřující školení, které doplňuje a prohlubuje poznatky k dané specializaci instruktorů. Obsah je pravidelně aktualizován nejnovějšími poznatky ze zahraničních kongresů a školení.

Termíny akcí:

Fascie v pohybu

29. 4. - 30. 4. 2022


Obsah:
Víte proč vše souvisí se vším? Po absolvování tohoto diplomu Vám bude vše jasnější.
Co to jsou fascie, kde se nacházejí a jejich základní vlastnosti. Metody k ovlivnění fascií (pohyblivost, elasticitu a hydrataci) a jak to působí na držení těla, fyzický výkon, bolest atd. Ošetření celého těla s využitím pěnových válců, míčků a pohybových sekvencí k harmonizaci myofasciálních linií.
Zmínka padne i o vertebroviscerálních a viscerovertebrálních vztazích, tzn., jak se dysfunkce pohybového aparátu může projevit na vnitřních orgánech a naopak.
Novinky z Holandska, Belgie a Německa.

Pátek 29. 4. 10.00 - 18.00 hodin: Teorie: definice fascií, propriocepce, typy a druhy fascií, tensegrita, biotensegrita, ovlinění fascií, fasciální trénink, myofasciální techniky, myofasciální linie
teorie + praxe: přední povrchová linie, zadní povrchová linie, přední hluboká linie
využití míčků, válců a pohybových sekvencí k ovlivnění myofasciálních linií

Sobota 30. 4. 9.00 - 17.00 hodin: Opakování znalostí z předešlého dne, spirální linie, laterální linie, pažní linie – povrchová přední a hluboká/ zadní povrchová a hluboká, funkční linie
využití míčků, válců a pohybových sekvencí k ovlivnění myofasciálních linií


Lektor: Bc. Lada Andrová - fyzioterapeutka

Cena: 3.290 Kč

Online přihláška:

Název akce:
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Adresa:
Datum narození:

Platba:

Platba nutná předem. Buď osobně u Ludmily Ryšavé ( viz. kontakt ), nebo na bankovní účet 27-9590680237 / 0100.

Instruktor aerobiku kurz, Instruktor fitness Brno